Jeśli dostarczony towar ma wady klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Pod Świerkami 2, 20-388 Abramowice Prywatne lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hollymolly.pl. Poniżej znajdziecie Państwo formularze reklamacji, które należy wypełnić. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Pod Świerkami 2, 20-388 Abramowice Prywatne.

Formularz reklamacji